به قلم وحید حاج سعیدی به گزارش خبرگزاری چی چی نیوز، در روز ها و هفته های گذشته طبق معمول چند صد هکتار از جنگل های کشور طعمه حریق شدند و متأسفانه به تلی از خاکستر تبدیل شدند. این سناریو همه ساله در فصول گرم، ولرم، ملایم و حتی سرد سال باعث نابودی بخش […]

 

به قلم وحید حاج سعیدی

به گزارش خبرگزاری چی چی نیوز، در روز ها و هفته های گذشته طبق معمول چند صد هکتار از جنگل های کشور طعمه حریق شدند و متأسفانه به تلی از خاکستر تبدیل شدند. این سناریو همه ساله در فصول گرم، ولرم، ملایم و حتی سرد سال باعث نابودی بخش زیادی از عرصه های جنگلی کشور می شود. هر چند اطفای حریق با بیل و کلنگ و شاخه برگدار و در مواقعی با بطری های آب معدنی توسط مردم و به صورت خود جوش صورت می گیرد ولی محض احتیاط اگر دولت برنامه ای برای مراقبت بیشتر از جنگل ها طراحی کند، بد نیست! در همین رابطه خبرنگار ما گفتگوی کوتاهی با جناب آتش انجام داده اند که نکات قابل تاملی در آن نهفته است.

*با سلام لطفاً خودتان را معرفی بفرمائید.

ــ چاکر شما آتیش… در ضمن یک کم عقب تر واستا یک وقت پره شلوارت گُر نگیره!

*لطفاً بفرمایید اینجا کجاست و چه اتفاقی افتاده است؟

ــ اینجا ظاهراً جنگل های انبوهه و با وجود اینکه کرونا بیداد می کنه پر از مسافره! ما هم با همکارا داشتیم واسه یه خانواده مسافر آب جوش می آوردیم و ذغال واسه کباب ناهار آماده می کردیم که چند تا از بچه ها جو گیر شدن و گُر گرفتن… بقیه ماجرا رو هم خودتون می بینین. بقیه ملت هم که از حتماً از تیلیوزیون دیدن.

*بله متأسفانه. جسارتاً می توانم بپرسم این جوگیر شدن و گُر گرفتن دوستان شما تا کی ادامه دارد؟

ــ آقایی که شما باشی، راستیاتش من خودم با این جور جنگولک بازی و آتیش سوزی های کوچیک حال نمی کنم. آتیش باس قوام و دوام داشته باشه و عین جنگل های روغنی برگ استرالیا و آمریکا اقلکن یه ماه بسوزه تا جیگر آدم حال بیاد! ولی چیکار کنیم که امکانات نیست و مجبوریم به همین مقیاس کوچیک و چند روزه بسنده کنیم!

*چه کار کنیم که دامنه جنگولک بازی شما بیشتر از این ادامه پیدا نکند؟

ــ اولندش مادر نزائیده کسی بخواد جلوی تفریح و سرگرمی مارو بیگیره. در ثانی شماها اگه خیلی دلتون واسه جنگلا می سوزه چهار تا نهالستان به نهالستانای کشور اضافه کنین و جلوی قطع بی رویه درختا ، ساخت و ساز در عرصه های جنگلی و … بگیرین تا ما هم این وسط چیزی کاسب بشیم. سوماً کجای دنیا با بطری آب معدنی و نوشابه خانواده و بیل آتیش خاموش می کنند!؟ والله قباحت داره با این همه ستاره! ببخشید این مربوط به تماشاگران تیم خاص بود! آخه یه هلی کوپتری، چهار تا آب فشان هیدرولیکی، چهار تا سنسور آتش سوزی، چهار نفر نیروی دوره دیده ای … بالاخره خاموش کردن ما هم آداب و مراتبی داره عزیز من! یه مقدار کلاس بدین به قضیه…

*به نظر شما ایراد اصلی کار کجاست و چرا توان مقابله با آتش سوزی در جنگل را نداریم؟

ــ راستیاتش من ایرادی نمی بینم و فرمون میزونه. آتش سوزی در جنگل هم بخشی از حوادث غیر مترقبه س و این قصه بدون خسارت معنی ندار. همه جای دنیا هم هست. اما حالا که خیلی اصرار می کنی اجازه بده روشنت کنم. حقیقت امر زمین خواری این روزا …

*اهه اهه اهه …. به دلیل افزایش دود ناشی از آتش سوزی امکان ادامه مصاحبه میسر نشد!

ــ کجا در میری؟…….. واستا روشنت کنم!