مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: منابع آب عامل توسعه متوازن شهرها وروستاها است .

به گزارش خبرنما ، هوشنگ ملایی در دیدار با مدیرکل صدا وسیما مرکز خلیج فارس با بیان اینکه آب تنها با مدیریت صحیح محقق می شود می شود اظهار کرد : بدون مشارکت و مساعدت بهره برداران هم در آب سطحی و هم در آب زیر زمینی ، نمی توان از منابع آب به خوبی صیانت و محافظت کرد .

وی بر اعمال مدیریت یکپارجه کمی وکیفی و استمرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب تاکید کرد وخواستار حفاظت کمی و کیفی آب سطحی وآبهای زیر زمینی بر صرفه جویی در مصرف آب با توجه به رشد جمعیت شد و گفت : ارتقاء راندمان آبیاری اراضی کشاورزی  ، جلوگیری از حفرغیر مجاز ، تغییر الگوی کشت ، جلوگیری از آلودگی منابع آب ، تاثیر بسزای در مدیریت منابع آب دارد.

ملایی همچنین اصلاح روش آبیاری کلاسیک در مزارع و باغات ،ترویج استفاده از روش های مناسب آبیاری ، بررسی و تحقیق در مورد نحوه کشت محصولات زراعی را از جمله عوامل موثر در مدیریت منابع آب عنوان کرد .

وی خاطر نشان کرد : صدا وسیمای مرکز خایج فارس نقش بسزایی در ترویج فرهنگ آب داشته است و انتظار داریم با توجه به موقعیت و پایگاه خاص رسانه ملی در جامعه ، همواره در صدد آموزش و پاسخگویی مناسب به آحاد جامعه باشد .

در این دیدار جلایی مدیر کل صدا وسیمای مرکز خلیج فارس نیز ضمن ابراز خورسندی از برگزاری این نشست  گفت : موضوع آب و صرفه جویی از موضوعات روز ومهم است  که  قطعاً صدا وسیما در این امر شرکت آب ومنطقه ای را همراهی خواهد کرد .

انتهای پیام/