مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس گفت: موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه فعالیت‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن وابسته است، زیرا روابط عمومی مدون و برنامه‌ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است.

به گزارش خبرنما، حامد رضوانی با تبریک هفته روابط عمومی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی‌ها شده و از طرفی روابط عمومی الکترونیک را می‌توان یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای تحقق دولت الکترونیک دانست.

وی با تاکید بر این که روابط‌عمومی‌ها باید به عنوان حلقه‌های اتصال مردم و سازمان‌ها می‌بایست نقش حیاتی خود را در ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفته‌تر ایفا کنند، افزود: تبدیل روابط عمومی سنتی به روابط عمومی الکترونیک یک ضرورت است و در این راستا باید یک تقویم آموزشی برای رسانه ها و روابط عمومی ها طراحی شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس از آموزش به عنوان نیاز اساسی روابط عمومی‌ها، با توجه به تحولات صورت گرفته در این حوزه یاد کرد و گفت: روابط عمومی‌ها باید بتوانند گام به گام و در عین حال با سرعتی بیش از پیش، روش‌های سنتی را کنار گذاشته و با استفاده از ابزارهای الکترونیک وظایف خود را انجام دهند.

رضوانی تصریح کرد: موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه فعالیت‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن وابسته است، زیرا روابط عمومی مدون و برنامه‌ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که روابط عمومی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، عدم شناخت برخی از مدیران سازمانی از تاثیرپذیری روابط عمومی و اهمیت آن است.

وی در این زمینه نیز عنوان کرد: دنیا بر اساس ارتباطات پیش می‌رود و توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می‌تواند به صورت نظام‌مند، برنامه‌ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان و مخاطبان سازمانی اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس بیان کرد: باید توجه داشت که روابط عمومی نقشی مهمی در تعیین، شکل‌دهی و برنامه‌ریزی اجرای سیاست‌های راهبردی یک سازمان ایفا می‌کند و درک اهمیت روابط عمومی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک به منزله یافتن نوعی مهارت برای پیشرفت در سازمان تلقی می‌شود.

رضوانی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه روابط عمومی فرصتی مناسب در اختیار مدیریت یک سازمان قرار می‌دهد که تصویر شفاف‌تری از آنچه در محیط سازمان و همچنین جامعه در جریان است را، یافته و برای پیشرفت هرچه بیشتر از آنها استفاده کند، اظهار کرد: از این رو باید گفت یک روابط عمومی خوب می‌تواند نقش مناسبی را در پیوند مدیران و کارکنان داشته باشد، مثل خونی که در رگ‌های سازمان جاری است و تکاپو و جنب و جوش سیستم را ملموس می‌کند.

وی در انتها نیز با بیان اینکه روابط عمومی در یک کلمه کلید توسعه است و با تبادل اطلاعات درست و به موقع می‌توانیم جایگاه مجموعه خود را در جامعه به درستی تبیین کرده و ارزیابی درستی از کارکرد خود داشته باشیم، گفت: کارشناسان و مشاوران ارتباطات و روابط عمومی به عنوان چراغی فروزان، راه های توسعه و سازندگی و پشرفت را برای مدیران سازمان به ارمغان می‌آورند از این رو باید گفت روابط عمومی تاکتیک‌هایی دارد که برای رسیدن به اهداف خود انتخاب و اجرایی می کند که، این خود نکته‌ای قابل توجه است.

انتهای پیام/