مدیر کل بهزیستی هرمزگان اظهار کرد : انتظار بهزیستی برای ایجاد شغل پایدار برای افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان قانون ۳ درصد سهم معلولین را رعایت کنند.

به گزارش خبرنما، غلامحسین رنجبر، مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان ظهر امروز درجمع خبرنگاران با اشاره به مناسبت هفته بهزیستی گفت:زمانی یک  بیمار اعصاب و روان شناخته می‌شود که دو نوبت سابقه بستری در بیمارستان داشته باشد و  توسط مددکاری مشخص می‌شود و تحت حمایت قرار می‌گیرد.

وی افزود:تاکنون بیماران اعصاب و روان خدمات ویژه‌ای را نداشتند اما به زودی مقرر شده مستمری به این افراد تعلق بگیرد.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان اظهار کرد:در مراکز بیماران اعصاب و روان تعداد این افراد  ۸۳ نفر را مردان و ۶۰ نفر در  زنان را شامل می شود و به غیر از این افراد ۲۰۰ نفر نیز توسط ۴ تیم ویزیت در منزل ویزیت می‌شوند.

وی تاکید کرد:با تیم ویزیت در منزل حدود ۸۰ درصد افرادی بیماریشان بهبود حاصل می شود و از چرخه درمان خارج می‌شوند.

رنجبر با اشاره به تیم ویزیت در منزل گفت:تیم ویزیت در منزل نیز به‌صورت ماهانه و مرتباً به این بیماران سر می‌زند و خدمات مورد نیاز بیماران را ارائه  می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان تاکید کرد: به ازای هر بیماری که در منزل ویزیت می‌شود ۴۶۵ هزار تومان و به ازای هر بیمار بستری ۷۷۰ هزار تومان  پرداخت می شود.

وی افزود:افراد دارای معلولیت نیز در گذشته هزینه به فرد پرداخت میشد اما اکنون به خانواده ای این افراد داده خواهد شد.

رنجبر با اشاره به افتتاح مرکز اقامتی بیماران ضایعات نخاعی گفت :این مرکز با  همت خیرین افتتاح شده است از شهرداری و شورای شهر  انتظار می رود که  در ایجاد محیط امن برای معلولین همکاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: تلاش و انتظار بهزیستی برای ایجاد شغل پایدار برای افراد دارای معلولیت که دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان قانون ۳ درصد سهم معلولین را رعایت کنندو استخدامی‌های خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان با توجه به مرکز نگهداری زنان در شهرک توحید گفت:مرکز زنان ما واقع در شهرک توحید با  ظرفیت ۱۵ نفری که در حال حاضر تکمیل نشده است.

رنجبر تاکید کرد:اگر فردی بخواهد مرکزی زنان تأسیس کند ما استقبال  و مجوزهای لازم را صادر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مرکز سرپناه شبانه زنان ما سال ۹۳ افتتاح شد برای ارائه خدمات به کمک‌های بیشتری از ارگان‌های دیگر به‌خصوص شهرداری نیاز است.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان با اشاره به پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان معلول اظهار کرد: از مهرماه امسال برای فرزندانی که والدین معلول دارند هزینه تحصیلی و وام تحصیلی تعلق خواهد گرفت.

رنجبر تاکید کرد: ودیعه مسکن افراد  معلول زیر نظر بهزیستی  نیز با سقف ۵ میلیون تومان و هزینه وسایل ضروری منزل با سقف دو و نیم میلیون تومان به این افراد تعلق میگیرد.

وی افزود:بیشترین درصد رشد در تماس با اورژانس اجتماعی  در خصوص اقدام به خودکشی  شامل ۲۸۸ درصد و کودک آزاری ۲۰ درصدو همسرآزاری ۵ درصدبوده است.

رنجبر خاطر نشان کرد:افتتاح خانه امن براین است که زنان خشونت دیده در که طی ۴ ماه این افراد را به توانمندی لازم برسانیم و خدماتی مورد نیازشان را ارائه دهیم.

تهیه کننده:آرزو محمدی