دکتر بهزاد سلطانی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، اضافه کرد: ما در مدت ۳ سال همکاری با بانک ها مصوب هیات مدیره بانک ها برای اعطای تسهیلات دانش بنیان را دریافت نمودیم و شرکت ها را به بانک ها معرفی کردیم که این یکی از دستاوردهای ما در راستای همکاری با بانک ها است؛ […]

دکتر بهزاد سلطانی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، اضافه کرد: ما در مدت ۳ سال همکاری با بانک ها مصوب هیات مدیره بانک ها برای اعطای تسهیلات دانش بنیان را دریافت نمودیم و شرکت ها را به بانک ها معرفی کردیم که این یکی از دستاوردهای ما در راستای همکاری با بانک ها است؛ ضمن آنکه برای این همکاری ها ۱۷ خدمت را تشریح کردیم و هم طبق میزان همکاری هایی که بانک ها با ما داشتند، سرمایه صندوق را در این بانک ها سپرده گذاری کردیم.

وی اضافه کرد: اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان بانک ها به شرکت های دانش بنیان تسهیلات دادند، اقدام خوبی است ولی بعضی از دستگاه های اجرایی که وام دادن به شرکت های دانش بنیان را خیانت می دانند، آنان نباید اقدام به اعطای تسهیلات از مراجع بانکی به شرکت ها کنند و اگر نهادی مدعا دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت ها پرداخت شده، درخواست ها داریم نام های شرکت هایی که از سوی دستگاه های اجرایی به بانک ها معرفی گردیدند و بانک ها تسهیلات دادند را اعلام کنند.

سلطانی با اشاره به اقدام بعضی نهادها برای اهرمی کردن ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه خود در بانک ها و اعطای ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: این اقدام یعنی ۱۲۰ برابر اهرمی کردن که این اقدام یک معجزه است و از نظر من از این تجربه باید در کتاب های دانشگاهی رشته مدیریت تکنولوژی به عنوان یک مورد با اهمیت استفاده شود. روشن است که شرکت های بزرگی که جدیدا دانش بنیان صنعتی شده اند را در این محاسبه های ملحوظ کرده و همه وام های بانکی آنان را از سال ها قبل از دانش بنیان شدن محاسبه کرده اند و به حساب خود نوشته اند.

وی با اشاره به رشد مرحله ای شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: این شرکت ها در هر مرحله نیازمند حمایت های خاصی می باشند. در زمانی احتیاج به تسهیلات قرض الحسنه، در زمانی احتیاج به VC در زمانی احتیاج به تسهیلات قرض الحسنه، در زمانی احتیاج به و در مواقعی احتیاج به تسهیلات بانکی دارند، ولی همان دستگاه هایی که زمانی اعلام نمودند صندوق نوآوری و شکوفایی با دادن وام به شرکت ها خیانت می کند، امروز اقدام به اعطای وام کرده است.

این متخصص حوزه مدیریت تکنولوژی با تاکید بر اینکه در دنیا وام دادن به شرکت های “های تک” و دانش بنیان در مرحله ای از عمر شرکت اقدامی معمول است، اظهار کرد: وقتی که شرکت استارتاپی فرهنگ دریافت VC را ندارد و تنها وام قصد دارد، یا باید به آنان وام اعطا نشود که در این صورت تعطیل می گردند و یا به آنان وام داده شود، ولی گام به گام با شرکت ها حرکت کنیم تا آنان توانمند گردند.

وی با تاکید بر اینکه این امر را به عنوان یک مقاله علمی در کنفرانسی که از سوی سازمان ملل در هند برگزار گردید، عرضه کردم، اظهار کرد: در این کنفرانس اعلام نمودم که در ایران شرکت ها، حضور شریک را نپذیرفته اند و حاضر به سرمایه گذاری خطرپذیر نمی گردند، در حالی که شرکت های نوپا خوب تر است سرمایه گذاری خطر پذیر انجام دهند تا وام دریافت کنند که رییس آن پنل در کنفرانس در میانه سخنرانی من اعلام نمود که در کشور هند هم همین مشکل وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان ۶۰ درصد (۱۷۰۰ شرکت) نوپا می باشند، بیان کرد: این شرکت ها خوب تر است وارد VC ما در مدت چهار سال ۴ هزار و ۴۰۰ تقاضای وام داریم که از این تعداد ۲۰۰ مورد تقاضای را فهمیدند، اعلام نمودند ما تقاضای وام داشتیم. ما در مدت چهار سال ۴ هزار و ۴۰۰ تقاضای وام داریم که از این تعداد ۲۰۰ مورد تقاضای VC داشتند و بعضی از آنان وقتی مفهوم VC وی با اشاره به اقدام نهادهای مسوول برای دانش بنیان کردن شرکت های صنعتی بزرگ، دنبال کرد: همه اعتباراتی که این شرکت ها در طول سال های گذشته از سامانه بانکی دریافت نموده اند را به پای فعالیت های خود گذاشتند.

سلطانی با بیان اینکه در کشور نه شرکت ها فرهنگ سرمایه گذاری VC را دارند و نه صندوق های خطرپذیر آماده داریم، اظهار کرد: در طی این سال ها کمتر از ۱۰ شرکت سرمایه گذاری VC رییس صندوق شکوفایی و نوآوری با بیان اینکه برای اینکه میزان موفقیت این صندوق بررسی شود، چندین راهکار وجود دارد، اظهار کرد: یک راه این است که مشخص شود که چند شرکت از تسهیلات صندوق برخوردار شده اند.

طبق آمارها ۸۲ درصد از شرکت های دانش بنیان از تسهیلات صندوق برخوردار شده اند.

نام های شرکت های ناراضی از صندوق اعلام شود

وی ۸۲ درصد شرکت را دربردارنده ۲۶۰۰ شرکت دانش بنیان دارای طرح در حال اجرا دانست و تعداد دیگری که خدماتی مثل دفتر کار یا توانمندسازی گرفته اند و دنبال کرد: امکان دارد عده ای از این شرکت ها ناراضی باشند و از نهادهایی که از این لحاظ نسبت به صندوق خرده گیری می کنند، درخواست ها داریم نام های و تعداد این شرکت ها را اعلام کنند. مرجع قانونی بررسی شکایات، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است که درصد بسیار پایینی از شکایات را با صندوق نوآوری اعلام نموده است.

سلطانی اضافه کرد: ما به هیچ شرکتی اعلام نکردیم که پول نداریم و یا می خواهیم پول صندوق را در بانک سپرده گذاری کنیم و طرح را بررسی نمی کنیم. وی قیاس با صندوق همانند بیگانه را از دیگر راهکارهای بررسی کارکرد صندوق عنوان نمود و دنبال کرد: ما کارکرد این صندوق را با نمونه فرانسوی و هند قیاس کردیم.

طبق اعلام صندوق هند، در این صندوق هر ساله ۴۰۰ طرح بررسی می شود و از این تعداد ۱۵۰ طرح به تصویب می رسد، ولی ما در طول چهار سال گذشته سالیانه ۵۵۰ طرح تصویب کردیم و در قیاس با پیشینه ۴۰ ساله صندوق هند، این مبحث خارق العاده است.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت وثیقه از شرکت های دانش بنیان را از دیگر چالش های شرکت ها عنوان نمود و یادآور گردید: این چالش در حالی عنوان می شود که میزان وثایق بانک ها بسیار زیادتر از صندوق است. تاحالا ۴۵ درصد از تضمین نامه های دریافت شده از شرکت ها به جای وثیقه چک و سفته بوده است، ولی تضمین نامه بانک ها، وثیقه است.

امتناع از اعطای وثیقه و چالش های ایجاد شده

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان نوپا قادر به پرداخت وثیقه های بانکی نیستند، دنبال کرد: تفاوت ما با بانک ها در نگرانی ما از توسعه فناوری است؛ هیات عامل صندوق اشخاص بانکی نیستند، لکن اشخاص متخصص در حوزه فناوری و نوآوری می باشند، در حالی که در هیات مدیره بانک ها اشخاص متخصص حوزه بانکی منصوب شده اند. سلطانی دغدغه کلیدی بانک ها را سودآوری و کارهای مالی و دغدغه صندوق را به نتیجه رساندن طرح های فناوری دانست و اظهار کرد: صندوق، بر اقتصادی بودن طرح های تحقیقاتی تاکید دارد، ولی هدف ما نفع نبوده است.

به گفته وی کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه در سال های موخر در کنار بانک ها اقدام به راه اندازی صندوق فناوری کرده است؛ چراکه فعالیت های حوزه فناوری و تکنولوژی با نظام بانکی توان ندارد کار کند.

سلطانی با تاکید بر اینکه فعالیت های صندوق با توانمندسازی همراه است، بیان کرد: بانک ها تسهیلاتی را تصویب و با دریافت تضامین سنگین، پس از چند سال وثیقه با اصل و نفع پول آزاد می شود و کاری ندارد که شرکت ها چه کار کرده اند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی سبب این امر را نبود نظارت فنی در اجرای طرح ها در سامانه بانکی دانست و اظهار کرد: صندوق گام به گام با شرکت ها به پیش می رود، آنان را توانمند می کند، طرح ها بررسی فنی جدی می گردند و شرکت ها در حوزه دانش بنیان توانمند می گردند، ضمن آنکه اگر نفع تسهیلات صندوق ۴ درصد باشد، یک بار اخذ می شود، ولی نفع تسهیلات قرض الحسنه بانکی سالی ۴ درصد است.

وی قیمت تسهیلات صندوق را ۱۱ درصد و قیمت تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد دانست و اضافه کرد: قیمت ۱۱ درصدی صندوق حقیقی و آسان است، ولی قیمت ۱۸ درصد بانکی غیر رسمی و غیر مستقیم به ۲۵ تا ۲۶ درصد می رسد.

سلطانی تضامین را از دیگر تفاوت های صندوق نوآوری و شکوفایی با بانک ها دانست و دنبال کرد: تاحالا ۴۵ درصد تضامین ما چک و سفته بوده است، به شکلی که تا ۷۳ درصد ترکیبی چک و سفته و وثیقه بیشتر از ۷۳ درصد وثیقه دریافت شده است.

وقتی که طرح بزرگ و سودآور است و تسهیلات بسیاری طلب می شود، باید وثایق برای برگشت تسهیلات دریافت شود.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان نوپا قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیستند، دنبال کرد: این شرکت ها صورت حساب های حسابرسی شده ندارند، به همین علت این شرکت ها نیازهای مالی خود را از طریق صندوق برآورده می کنند. رییس صندوق نوآوری و شکوفایی نظارت مرحله ای را از دیگر مزیت های این صندوق نام برد و اظهار کرد: تسهیلات این صندوق به صورت مرحله ای به شرکت ها داده می شود و طبق نظارت هایی که از این شرکت ها صورت می گیرد، در حالتی که طرح پیشرفت داشته باشد، مرحله بعدی تسهیلات پرداخت می شود.

این امر در بانک ها رخ نمی دهد.

وی مزیت این نظارت را جلوگیری از ایجاد آسیب های بنگاه های زودبازده به عنوان طرح ناموفق دوره های قبل دانست و اضافه کرد: در این طرح ده ها هزار میلیارد صرف گردید و به دولت برنگشت و در همان زمان تیم اجرای این طرح اعلام نمود این طرح ۷۵ درصد انحراف داشته است.  نمی خواهیم بنگاه های زودبازده تازه ای در دولت ایجاد شود.

سلطانی در عین حال از امضای ۸ تفاهم نامه بانکی با بانک های کشور اطلاع داد و اظهار کرد: در اعطای تسهیلات اشتغال زایی با بانک قرض الحسنه مهر ایران همکاری داریم که استقبال خوبی از این تسهیلات شده است.  شرکت هایی که تا سقف ۵ نفر اقدام به استخدام بیمه ای نیروهای متخصص کنند، ما به این شرکت ها به ازای هر نفر ۲۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد اعطا می کنیم که در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان می شود.

علاوه بر آن تسهیلات سرمایه در گردش خود را با بانک ملی و ملت اجرایی کردیم. این تسهیلات از محل سرمایه های بانکی پرداخت می شود و وسیله کمکی برای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردند. وی اضافه کرد: صندوق این اشخاص را به بانک های عامل معرفی می کند و شرکت ها با تشکیل پرونده در سامانه بانکی، توان دارند از این تسهیلات برخوردار گردند. این تسهیلات از مراجع بانکی می باشد.

سلطانی با تاکید بر اینکه نام های این شرکت ها را که از بانک ها تسهیلات دریافت نموده اند، ما به وضوح اعلام کرده ایم، تاکید کرد: نهادهای اجرایی که در این حوزه وارد گردیده اند و اعلام نمودند ۱۲ هزار میلیارد تومان از سامانه بانکی به شرکت ها اعطا کرده اند باید به وضوح نام های شرکت های دریافت کننده تسهیلات را اعلام کنند. رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تاحالا ۳ هزار و ۵۸۶ شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شده است، اضافه کرد: از این تعداد، ۶ هزار و ۶۵۶ درخواست از سوی این شرکت ها برای استفاده از تسهیلات صندوق به ما ارسال شده است و علاوه بر این ۸۲ درصد شرکت ها دست کم یک خدمت از صندوق دریافت و استفاده نمود اند.

وی بیان کرد: در خدمت توانمند­سازی ما اعتبارات کم بلا عوض به آنان اعطا می کنیم که این خدمت دربردارنده شرکت در نمایشگاه های بین المللی است که ۷۰ درصد هزینه های ذی ربط به حضور شرکت ها در این نمایشگاه ها از سوی صندوق تامین می شود.

۳ هزار و ۵۸۶ شرکت دانش بنیان و اختصاص ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد به شرکت ها

سلطانی تعداد درخواست های در حال بررسی این صندوق را ۱۱۲ مورد ذکر نمود و یادآور گردید: از تعداد ۶ هزار و ۶۵۶ درخواست، تعداد ۴ هزار و ۶۰۰ مورد آن دارای طرح است و مابقی درخواست ها بدون طرح مثل درخواست تهیه دفتر کار و توانمندسازی است که از تعداد ۴ هزار و ۶۰۰، تعداد ۲ هزار و ۶۰۶ درخواست مصوب شده است.

به گفته وی، از تعداد ۲ هزار و ۶۰۶ درخواست، هزار و ۱۱۸ طرح خاتمه یافته موفق و حدود ۳۰ طرح خاتمه ناموفق اعلام گردیده و مابقی آنان در حال انجام است که به سبب نظارت های انجام شده تعداد طرح های ناموفق پایین است.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه هزار و ۱۱۸ طرح خاتمه یافته موفق و طرح های در حال اجرا توانسته اند ۷۲ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنند، دنبال کرد: تاحالا از سوی صندوق مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه صندوق تادیه شده و این در حالی است که قسط آخر اعتبارات صندوق که سرمایه صندوق کامل می شود، به ما پرداخت نشده است.

به گفته وی، قسط آخر اعتبارات صندوق بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان می شود، ضمن آنکه قرار بود نیم درصد اعتبارات نیز به این صندوق اختصاص یابد که تاحالا تخصیص نداده نشده است و این صندوق امیدوار است در سال آینده این میزان پژوهشگر شود.

سلطانی اضافه کرد: از مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده به صندوق، هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان تاحالا تخصیص داده شده که این مبلغ به غیر از هزینه های جاری صندوق است که از این میزان ۹۱۸ میلیارد تومان آن پرداخت و ۸۷۲ میلیارد تومان آن پایبندی پرداخت است که تصویب شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ میلیارد تومان از این میزان ارزش در بانک ها برای اهرمی کردن سرمایه سپرده گذاری شده است، بیان کرد: از این میزان ۱۲۶۹ میلیارد تومان برای تسهیلات، 34 میلیارد تومان برای تضمین نامه ، 142 میلیارد تومان برای همکاری، 192 میلیارد تومان برای دفاتر کاری و 2 میلیارد تومان برای توانمندسازی اختصاص داده شده است.

 خروجی این سرمایه گذاری تعداد ۵۶۱ نمونه محصول توسعه یافته است.

به این معنی که شرکت های دانش بنیان اعتبارات با کارمزد ۴ درصد از ما دریافت و ۵۶۱ محصول جدید را در مرحله تجاری سازی تولید کردند. وی بازنمایی و ایجاد ۷۴ خط تولید، اعطای ۴۲ میلیارد تومان به لیزینگ طرح خاتمه یافته و عرضه ۳۰ خدمت توانمندسازی را از دیگر دستاوردهای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکت های دانش بنیان دانست. سطانی، آموزش و “آسیب یابی” را من جمله خدمات توانمندسازی شرکت ها عنوان نمود و اظهار کرد: در این خدمت، متخصصان مسائل ذی ربط به حوزه مدیریتی و تشکیلاتی را آسیب یابی می کنند و آنان را گام به گام در مسیر تعالی قرار می دهند.

این خدمت مورد استقبال شرکت ها قرار گرفته است.

آسیب یابی شرکت ها

سطانی، آموزش و “آسیب یابی” به گفته وی، تیم های آسیب یابی از یک هفته پیش از سفرهای استانی به استان اعزام می گردند و در کنار سایر خدمات، خدمات آسیب یابی به شرکت ها عرضه می شود. رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه شرکت های مستقر در استان ها از شرکت های مستقر در تهران به لحاظ ساختاری فاصله بسیاری دارند، اظهار کرد: به همین علت تصمیم گرفتیم به منظور جبران این خلا تیم هایی از صندوق را برای عرضه برنامه های متفاوت اعزام کنیم تا حرکات دانش بنیان در استان ها ایجاد شود.

وی برپایی نمایشگاه توانمندی استان ها را از دیگر کارهای این صندوق در استان ها عنوان نمود و اضافه کرد: یکی از استانداری ها اطلاعی از فرآورده ها دانش بنیان تولید گردیده در استان خود را نداشت و برپایی این نمایشگاه علاوه بر عرضه توانمندی ها، عقد قراردادهای همکاری را به دنبال داشته است.

سلطانی، استقرار ۸۲ شرکت در دفاتر کاری خود و پشتیبانی از ایجاد و همکاری با ۱۹ صندوق پژوهش و فناوری جدید را از دیگر کارهای این صندوق نام برد و یادآور گردید: علاوه بر آن راه اندازی انواع صندوق های سرمایه خطرپذیر را در سال جاری در دستور کار داریم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اساسنامه این صندوق و آیین ­نامه اجرایی دولت، یادآور گردید: طبق این سند، اعطای تسهیلات قرض الحسنه، تسهیلات ۱۱ درصدی برای صادرات و توسعه تولید و سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، همکاری سرمایه گذاری، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، صادر کردن تضمین نامه، توانمندسازی و کمک های بلاعوض از طریق خدمات توانمندسازی من جمله ماموریت های این صندوق محسوب می شود.

وی با بیان اینکه سامانه بانکی تنها قسمتی از ماموریت های صندوق را اجرایی می کند، بیان کرد: ماموریت بانک ها تنها اعطای تسهیلات است، ولی چتر حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی بر خلاف بانک ها دربردارنده همه ابزارهای مالی می شود.

میزان گستردگی چتر حمایتی صندوق

سلطانی علاوه بر این با تاکید بر  اینکه تسهیلات این صندوق همه امور شرکت های دانش بنیان را پوشش می دهد، بیان کرد: تسهیلات ما مشمول استارتاپ ها، نمی توان و چون این شرکت ها، شرکت های دانش بنیان نیستند و ما مایل هستیم به آنان خدمات عرضه دهیم، ولی تاحالا استارتاپ ها در حوزه دانش بنیان وارد نشده اند و ما نیز از معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری درخواست کردیم که با مذاکره با اداره امور ثبت شرکت ها، این شرکت ها ثبت گردند و پس از آن به عنوان دسته تازه ای از شرکت های دانش بنیان در تیم تشخیص صلاحیت به رسمیت شناخته گردند.

دنبال کرد: تسهیلات ما علاوه بر این دربردارنده همه حوزه های دانشی نیز می شود و بر این اساس هیچ شرکت دانش بنیانی نیست که بتواند مدعا کند که به این صندوق مراجعه کرده و این صندوق به سبب نداشتن اعتبارات طرح ها را بررسی نمی کند؛ چراکه چتر حمایتی ما در هیچ حوزه ای بسته نیست.

سلطانی در عین حال با بیان اینکه در بررسی طرح ها اگر پروژه ها بازار نداشته باشد، از آنان پشتیبانی نمی توان، اظهار کرد: در بعضی مواقع نیز طرح ها دارای بازار می باشند، ولی شرکت ها به اندازه ای از سامانه بانکی وام دریافت نموده اند که میزان بدهکاری آن زیادتر از میزان سرمایه است و مشمول ماده ۱۴۱ است که در این شرایط ما طبق قانون مجاز به اعطای تسهیلات نیستیم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی توصیه نمود که شرکت های استارتاپی به عنوان شرکت های دانش بنیان نوآور یا “نوزاد” معرفی گردند،

انتهای پیام