رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از انجام موفقیت آمیز عملیات مقابله با الودگی نفتی در کانال دسترسی بندر بوشهر خبر داد. به گزارش خبرنما، حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: طی دریافت گزارشی مبنی […]

 

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از انجام موفقیت آمیز عملیات مقابله با الودگی نفتی در کانال دسترسی بندر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنما، حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: طی دریافت گزارشی مبنی بر ایجاد آلودگی نفتی توسط شناور دلنیا۲ در حد فاصل اسکله صدرا تا اسکله سوخت، بلافاصله هماهنگی های لازم صورت گرفت و تیم مقابله با آلودگی جهت ارزیابی و انجام اقدام لازم به موقعیت اعزام شدند.
خسروی افزود: در این عملیات بدلیل جزر بودن آب دریا لکه های نفتی در حال حرکت بسمت دهانه خروجی کانال بود که تیم مقابله با الودگی با اقدام به موقع وهمکاری شناور احسان موفق به پاکسازی لکه های آلودگی شدند.
وی عنوان کرد : با توجه به خسارت جبران ناپذیری که الودگی نفتی میتواند به محیط زیست دریایی وارد نماید لزوم سرعت عمل در عملیات از اولویت های کاری میباشد که خوشبختانه تیم مقابله با آلودگی با نظم و انسجام کامل در این مورد نیز موفق عمل کردند.