عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس عنوان کرد:نباید در تصویب این لایحه تعجیل کرد تا بتوانند شوراهای شهر را با مصوبه خود همراه کنند و در اجرا مانعی نداشته باشند.

مجید عسکری زاده در خصوص تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت :کاهش جایگاه و اختیارات شوراها قابل پذیریش نیست .
وی افزود :نباید در تصویب این لایحه تعجیل کرد تا بتوانند شوراهای شهر را با مصوبه خود همراه کنند و در اجرا مانعی نداشته باشند.

 مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت، در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده با بیان اینکه اصلاحات در کمیسیون شوراها مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف شوراها و کاهش جایگاه و اختیارات شوراها باشد از مصادیق چوب حراج زدن به اقدامات موثر شورا در ۲۰ سال گذشته است که مغایر با اهداف اولیه قانون شوراها بوده است .

انتهای پیام /