محمدرضا عارف در اظهار کرد وگو با ایسنا، در عکس العمل به اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: ما در کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دنبال این بودیم که استیضاح اتفاق نیفتد ولی به هرحال نمایندگان تقاضاکننده از توضیحات قانع نشدند و استیضاح به هیات رییسه جهت اعلام وصول ارجاع […]

محمدرضا عارف در اظهار کرد وگو با ایسنا، در عکس العمل به اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: ما در کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دنبال این بودیم که استیضاح اتفاق نیفتد ولی به هرحال نمایندگان تقاضاکننده از توضیحات قانع نشدند و استیضاح به هیات رییسه جهت اعلام وصول ارجاع گردید.

وی در مورد این که قسمتی از بدنه جامعه کارهای موخر مجلس را مصداق چوب لای چرخ دولت گذاشتن، می دانند، گفته بود: این کارها چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست. استیضاح حق نمایندگان و نظارت جزء وظیفه ها آنهاست. به هرحال وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی می آید و توضیح می دهند امید دارم به خیر بگذرد.

رییس کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این حدس که آیا وزیر آموزش و پرورش توان دارد از پس استیضاح برآید، اظهار کرد: آقای بطحایی در کمیسیون تعلیم به پرسش ها استیضاح کنندگان جواب داد آنان ۱۶ سؤال را مطرح نمودند. سفارش کردیم که سه سؤال حذف گردد، طراحان پذیرفته و آن را حذف کردند. آقای بطحایی بقیه پرسش ها را طبق کارها و ابزارها موجود توضیح داد.

عارف در ادامه در مورد ی این که بازخورد بازار پس از سؤال از رییس جمهور افزایش نرخ سکه و طلا بود، اظهار کرد: بازار اقتصادی ما پایدار نیست به محض واقع شدن اتفاق کوچکی اثری در بازار دارد منتها نگاه ما آثار درازمدت هست. کما این که سؤال از رییس جمهوری حق مجلس هست و رییس جمهور هم توضیح داد و مجلس شورای اسلامی هم پیگیری هایش را انجام داد.

وی در جواب به این پرسش که به چه سبب جدیدا مجلس شورای اسلامی در پی مخالفت با دولت هست؟ اظهار کرد: بنده چنین برداشت و تلقی از مجلس شورای اسلامی ندارم. مطمئنا چنین چیزی در فراکسیون امید وجود ندارد، چون موضع ما پشتیبانی از دولت هست، ولی تاکید ما بر آن هست که در ادامه ی راه باید نشست ها مستمر دولت و مجلس برگزار گردد.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه آقای روحانی همکاری ضعیفی با مجلس دارد شاید یکی از عاملان سؤال و تحقیق و تفحص عدم رابطه ضعیف شخص رییس جمهور و بعد دولتی ها با مجلس شورای اسلامی باشد. سفارش ما این هست که رییس جمهوری و وزرا این مشکل را حل کرده و رابطه نزدیکی با مجلس شورای اسلامی دارا باشند.

طبعا در این شرایط دیگر ضرورتی برای استفاده از اهرم های نظارتی مثل تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح وجود ندارد.

عارف اضافه کرد: سفارش ما برپایی نشست ها مستمر بین دولت و مجلس و نه فقط یک جلسه هست.

رییس مجمع نمایندگان تهران در عکس العمل به انتقاد بعضی از نمایندگان از کابینه دولت مبنی بر این که به نمایندگان وقتی برای نشست ها نمی دهند، اظهار کرد: این انتقاد وارد هست شخص رییس جمهور و وزرا توجه لازم را ندارند ان شاءالله جبران کنند.

انتهای پیام