محمد اسدی مسجدی در گفت و گو با ایسنا، در مورد وضعیت برگزاری لیگ های مختلف ورزشی اعم از لیگ برتر و لیگ یک با توجه به محدودیت های جدید ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش، مجوز برگزاری لیگ های ورزشی را اخذ کرده است […]

محمد اسدی مسجدی در گفت و گو با ایسنا، در مورد وضعیت برگزاری لیگ های مختلف ورزشی اعم از لیگ برتر و لیگ یک با توجه به محدودیت های جدید ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش، مجوز برگزاری لیگ های ورزشی را اخذ کرده است و با درخواست مکتوب فدراسیون ها و تصمیم این ستاد و نیز با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان برگزاری در رشته های ورزشی مختلف وجود دارد.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد وضعیت برگزاری لیگ یک فوتبال نیز، بیان کرد: در مورد برگزاری لیگ یک فوتبال مشکلی وجود ندارد و با توجه به پروتکل های بهداشتی و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته فدراسیون فوتبال می تواند مبادرت به برگزاری آن کند.

انتهای پیام