به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ طبق تحقیقات زمین شناسان، آخرین فوران جدی این کوه آتشفشانی حدود ۷هزار و ۵۰۰ سال پیش به وقوع پیوسته است و از آن سال به بعد دیگر فعالیت جدی آتشفشانی در این منطقه مشاهده نشده است.  

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ طبق تحقیقات زمین شناسان، آخرین فوران جدی این کوه آتشفشانی حدود ۷هزار و ۵۰۰ سال پیش به وقوع پیوسته است و از آن سال به بعد دیگر فعالیت جدی آتشفشانی در این منطقه مشاهده نشده است.