شهردار بندرعباس اظهار کرد:پیوستن بندرعباس به شبکه شهرهای خلاق گامی مؤثر و اساسی در جهت معرفی فرهنگ آداب و رسوم و تاریخ این شهر به جهانیان است.

به گزارش خبرنما، عباس امینی زاده ،شهردار بندرعباس گفت: رویکرد مدیریت شهری در بندرعباس در جهت پیشرفت پایدار شهری است و خلاقیت به عنوان یک عنصر راهبردی در همه ابعاد توسعه شهری باید پر رنگ باشد.

وی افزود:پیوستن بندرعباس به شبکه شهرهای خلاق گامی مؤثر و اساسی در جهت معرفی فرهنگ آداب و رسوم و تاریخ این شهر به جهانیان است.

امینی زاده اظهار کرد:  نشان دادن ظرفیتهای بالقوه شهر بندر عباس در حوزه های فرهنگی و هنری با محوریت حضور مردم برای حفظ و احیای فرهنگ غنی است.

شهردار بندرعباس تاکید کرد: شبکه شهرهای خلاق یونسکو هفت حوزه خلاق را پوشش می‌دهدمانند صنایع دستی، هنرهای بومی ، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراک شناسی، ادبیات و موسیقی.

‎امینی زاده خاطر نشان کرد:شبکه شهرهای خلاق، همکار ممتاز یونسکو است و نه تنها سکویی برای تأمل بر نقش خلاقیت به عنوان اهرمی برای پیشرفت پایدار است بلکه محل پرورش فعالیت و نوآوری است.

انتهای پیام/