خبرآنلاین: عدم کاهش نرخ کالاهای مربوط با ارز هم‌زمان با ریزش نرخ لار، موضوع کارتون ساسان خادم در کانال طنز و کارتون «نیش‌خط» گردید.

خبرآنلاین: عدم کاهش نرخ کالاهای مربوط با ارز هم‌زمان با ریزش نرخ لار، موضوع کارتون ساسان خادم در کانال طنز و کارتون «نیش‌خط» گردید.

شماها نمی‌خواین از خر شیطون بیاین پایین؟