تمامی تیم های پشتیبان و نگهداشت برای رفع نقص های احتمالی در جایگاههای عرضه سوخت مایع و CNG اعلام آماده باش شده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام, خبر داد: آمادگی لازم و کافی برای سوخترسانی به خودروهای امداد رسان و مسافرین نوروزی مناطق متأثر از وقوع احتمالی طوفان در سطح استان, اندیشیده شده است

🔸به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام, علی اصغر چاغروندی با اعلام خبر فوق, گفت: با سازماندهی گروه های فنی, عملیاتی, ایمنی و حراستی از عبور و تجمع آب های سطحی در مخازن انبارهای نفت دره شهر و ایلام و بروز آلودگی های زیست محیطی, پیشگیری شده است.

🔸چاغروندی با اشاره به اعزام تیم های مهندسی فرآورده در سطح استان برای حصول اطمینان از عدم نفوذ آب به مخازن جایگاههای عرضه سوخت, افزود: به تمامی تیم های پشتیبان و نگهداشت برای رفع نقص های احتمالی در جایگاههای عرضه سوخت مایع و CNG اعلام آماده باش شده است.

🔸رئیس کمیته بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام با بیان اینکه تمامی مرخصی رؤسای نواحی و مسئولین واحدهای منطقه در این شرایط اضطراری لغو شده است, خاطر نشان کرد: شرایط استاندارد در مرکز سوختگیری هواپیمایی ایلام و ناوگان حمل و نقل فراورده های نفتی منطقه برای ارائه خدمات مطلوب به مسافرین نوروزی, راهیان نور و زائرین عتبات عالیات, حکمفرما است.

  • نویسنده : ف.رحیمیان