به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سیدمحمد کاظم سجادپور، ریاست مرکز پژوهش ها سیاسی بین المللی وزرات امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اظهار کرد وگوهای جایگاه ها پژوهش ها سیاسی و بین المللی به توکیو عزیمت کرده هست، در ادامه دیدارهای خود در بنیاد صلح ساساکاوا با حضور عده ای از اساتید، […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سیدمحمد کاظم سجادپور، ریاست مرکز پژوهش ها سیاسی بین المللی وزرات امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اظهار کرد وگوهای جایگاه ها پژوهش ها سیاسی و بین المللی به توکیو عزیمت کرده هست، در ادامه دیدارهای خود در بنیاد صلح ساساکاوا با حضور عده ای از اساتید، محققان ارتباطات بین الملل و خبرنگاران داخلی ژاپن، به ایراد سخنرانی تحت عنوان «سیاست بیگانه ایران: چالش ها و مجال ها» پرداخت.

سجادپور در بخش اول اظهارات خود پیش فرض ها و برساخت هایی را که دیگران درباره سیاست بیگانه ایران  مطرح می کنند، تعریف کرد. او پس از آن به شناسایی عناصر و متغیرهای متعددی که سیاست بیگانه جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهند، اشاره نمود.

ریاست مرکز پژوهش ها سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از اظهارات خود متن پویا و پرتحولی را که سیاست بیگانه کشورمان در آن شکل می گیرد، تعریف کرد و به نقد پیش فرض ها و برداشت های غلط پرداخت.

سجادپور در راستای متغیرهای شکل دهنده سیاست های جمهوری اسلامی ایران، به متغیرهای ژئوپلیتیک پرداخت و اظهار کرد که ایران با داشتن ۱۵ همسایه، پیونددهنده منطقه های مختلفی چون آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره هند و شرق دنیای عرب با یکدیگر هست.

وی در راستای عاملان دیگر متغیرهای سیاست بیگانه جمهوری اسلامی ایران، به هنجارها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته پرداخت و به ارزش استقلال به عنوان مفهومی بنیادین و هنجاری در سیاست بیگانه کشورمان توجه مخصوصی کرد. سجادپور دستاوردهای همه جانبه کشورمان در عرصه منطقه ای را که امکان تاثیرگذاری می بخشد، تعریف کرد.

ریاست مرکز پژوهش ها سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه به تصمیم های جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست بیگانه در راستای مشارکت دوطرفه، سه جانبه و چندجانبه پرداخت و نمونه هایی از این مشارکت را بر شمرد و به صورت مخصوص به نودمین سالگرد ارتباط دوطرفه ایران و ژاپن اشاره نمود. وی در راستای محیط و متن پویایی که بر سیاست بیگانه ایران اثر می گذارد،  به پویایی های داخلی، منطقه ای و بین المللی اشاره نمود و اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران نه منحصرا تأمین کننده امنیت خود هست لکن تأمین کننده امنیت منطقه نیز محسوب می گردد.

در ابتدا این نشست تاناکا، ریاست بنیاد صلح ساساکاوا نیز به شرایط بین الملل و موقعیت ایران در منطقه پرتنش خاورمیانه اشاره نمود و ایران را بازیگر مهمی در منطقه خاورمیانه قرائت کرد.

وی به مشارکت های بنیاد صلح ساساکاوا با دفتر پژوهش ها سیاسی بین المللی و دانشکده ارتباطات بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان در راستای های متفاوت مثل برپایی سیمنار مشترک و دوره های کوتاه مدت آموزشی برای دانشجوهای اشاره نمود و خواستار افزایش مشارکت زیادتر بین دفتر پژوهش ها سیاسی و این موسسه گردید.

انتهای پیام