به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بعد از دیدار چند ساعته اوپک که بی نتیجه انتهاء قبول کرد، زنگنه اظهار کرد: ما مشورت بیشتری خواهیم کرد. ایران خواستار معافیت از کاهش تولید نفت شده و وزیر نفت کشورمان اعلام نموده که تهران در شرایطی که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، در هیچ گونه […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بعد از دیدار چند ساعته اوپک که بی نتیجه انتهاء قبول کرد، زنگنه اظهار کرد: ما مشورت بیشتری خواهیم کرد.

ایران خواستار معافیت از کاهش تولید نفت شده و وزیر نفت کشورمان اعلام نموده که تهران در شرایطی که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، در هیچ گونه کاهش تولیدی همکاری نخواهد کرد.

طبق گزارش رویترز، نرخ نفت در زمان خارج شدن بی نتیجه وزیران اوپک از دیدار رسمی، به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط نمود.

انتهای پیام