ایران درج کرد: یک از مسائلی که در کمال تأسف کمتر به آن توجه می‌کنیم، ایراد ادعاهایی بر علیه اشخاص و نهادها هست بدون اینکه اثبات یا رد گردد. ادعاهایی که می‌تواند اصل آن گناه باشد یا نباشد، ولی بهر صورت عارضه ها بد اجتماعی دارد. یک روز می‌گویند فلان آقا چقدر پول از عربستان […]

ایران درج کرد: یک از مسائلی که در کمال تأسف کمتر به آن توجه می‌کنیم، ایراد ادعاهایی بر علیه اشخاص و نهادها هست بدون اینکه اثبات یا رد گردد. ادعاهایی که می‌تواند اصل آن گناه باشد یا نباشد، ولی بهر صورت عارضه ها بد اجتماعی دارد.

یک روز می‌گویند فلان آقا چقدر پول از عربستان گرفته هست، روز دیگر انواع سخنان را بر علیه وزیر خارجه می‌کنند که فریادش را در می‌آورند. اکنون می‌گویند که با فلان کشور و بهمان کشور در حال رایزنی و سازش می باشند. یک روز می‌گویند، فلان مدیر دو تابعیتی هست! علاوه بر این می‌گویند ۲۵۰۰ گرین‌کارت را در جریان گفتگوها برجام گرفته‌اند!!

یک روز می‌گویند، فلان مدیر دو تابعیتی هست! علاوه بر این می‌گویند ۲۵۰۰ گرین‌کارت را در جریان گفتگوها برجام گرفته‌اند!!یک زمان اظهار کردند فلان آقا در مراسم عروسی دخترش سکه ریخت روی سر عروس خانم، بعداً آشکار گردید که آن آقا اصولاً دختر ندارد! کار به جایی می‌رسد که وزارت خارجه اعلام می‌کند که برای هزارمین بار مدعیات فلان نماینده را تکذیب می‌کند!! این اتهامات و تخریب‌ها به وفور رویت می‌شود.

وجود این اتهامات و عدم رسیدگی به آنان، باعث می‌شود که فضای جامعه به شدت غیراخلاقی و نامتعین گردد. داستان چوپان دروغگو را همه خوانده‌ایم. هنگامی که اتهامات ناروا رایج شدن یافت و هیچ مرجعی هم به آنان رسیدگی نکرد، ارزش مدعیات درست هم از میان می‌رود و اگر حتی یک روز یک خبر درست منتشر کردند، کسی باور نخواهد کرد. در چنین جامعه‌ای بصیرت و آگاهی اجتماعی از میان می‌رود، زیرا هیچ معیار معتبر و مستقلی وجود ندارد که در مورد این اتهامات داوری به پایان برساند و اگر غلط هست، گوینده مجازات گردد و اگر درست هست، فرد مورد اتهام پاسخگو گردد.

فقدان رسیدگی‌های فوری و بی‌طرفانه و نیز ضعف حقوقی ریشه چنین مشکلی می باشند. تاحالا مکررا و مکررا شده که بعضی از اشخاص و مطبوعات هر اتهامی را خواسته‌اند به دیگران زده‌اند، ولی دریغ از یک مواجهه درست و قانونی با آنان. مواردی که اگر از سوی دیگران بود با اشد مجازات رو به رو می‌شد. حتی اگر ایراد اتهامات مستند هم باشد با افشاگر برخورد می‌شود. نمونه‌اش میان روزنامه نگاران زیاد هست.

در گذشته بوده و این روزها هم شاهد تکرارش هستیم. ولی این تبعیض باعث تضعیف شدید ارزش سخنان و مدعیات موجود در سطح جامعه می‌شود. مرز میان راست و کذب از میان می‌رود. مرز میان گناهکار و بی‌گناه مخدوش می‌شود.

مردم به همه بدبین می‌شوند، حتی اشخاص درستکار. همه در فراروی اتهام قرار می‌گیرند، بدون اینکه مرجعی برای دادرسی و صادر کردن حکم وجود داشته باشد.

مشکل با اهمیت دیگر ضعف حقوقی هست. حتی اگر موردی پیش آید که حکمی صادر گردد به دلیل آنکه مجازات آن زندان و شلاق هست، به صورت مرسوم شاکیان رضایت می‌دهند و همین رضایت منشأ تجری و تکرار گناه می‌شود. به ویژه اینکه اگر کسی بخواهد شکایت کند، چون پایان آن را می‌داند، کمتر وارد فرآیند دردسرآفرین شکایت می‌شود.

راه‌حل این مشکل تغییر مجازات از شلاق و زندان به خسارت نقدی هست. به این مفهوم که هر کس به دیگری اتهامی بزند، که نتیجه آن بدنامی دیگری باشد، باید با جریمه جبران خسارت کند و از آنجا که مردم پول خود را خیلی دوست دارند، اهتمام می‌کنند کمتر مرتکب چنین جرمی گردند. هزینه‌های دادرسی و وکیل نیز باید به عهده محکوم باشد.

در جوامع غربی هزینه‌های سنگینی برای این نوع اتهامات بی‌مدرک در نظر می‌گیرند و بنابراین هر فرد یا رسانه‌ای تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا هرگز اتهام ناروایی را به کسی وارد کند، چون می‌داند در صورت ضعف در اثبات اتهام، با بدنامی و نیز هزینه سنگین مالی رو به رو خواهد گردید.

باید فرآیند دادرسی در این باره را ساده و فوری نمود. در صورت ادامه این وضعیت شخصیت غالب اجتماعی ما چوپان دروغگو می باشد. بصیرت از جامعه ما رخت برمی‌بندد. در رسیدگی به شکایات نباید هیچ تمایزی قائل گردید. هر کسی که شهروند ایران هست چه شاکی باشد و چه متهم باید در مقابل قانون یکسان باشند.

همه باید مسیولیت اتهاماتی را که بر علیه دیگران می‌زنند قبول کنند. اگر چنین گردد احتمالا بعضی روزنامه‌ها و بعضی از نمایندگان و صاحبان قدرت دیگر نمی‌دانند چه بگویند و چه بنویسند. باید جلوی سیل ویرانگر اتهام‌زنی را گرفت تا میان مجرم و بی‌گناه تمایز قائل شویم.