به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، روزنامه «ایران» ارگان دولت در ادامه درج کرد: روز گذشته (دوشنبه) در چهاردهمین روز اعتصاب، صدها نفر از کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند و خواستار آزادی همکارانشان گردیدند. مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در جاده شوش – اهواز قرار دارد. مهمترین خواسته کارگران این […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، روزنامه «ایران» ارگان دولت در ادامه درج کرد: روز گذشته (دوشنبه) در چهاردهمین روز اعتصاب، صدها نفر از کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند و خواستار آزادی همکارانشان گردیدند.

مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در جاده شوش – اهواز قرار دارد. مهمترین خواسته کارگران این شرکت دریافت بموقع حقوقشان هست؛ حقوقی که نزدیک به چهار ماه هست معوقه.

در تجمع روز گذشته هم نظیر پنج روز قبل، بانوان از هر سن و سالی حاضر هستند. آنان مقابل فرمانداری نشسته و پلاکاردهایی در دست گرفته اند. می دانند حتی دوست ندارد تنها جایی بروم اما به من می گوید این تجمع را بیا. »

اتوبوس هایی که کارگران هفت تپه با آن به اینجا آمده اند هم در گوشه دیگر خیابان پارک شده. تقریباً همه تجمع کنندگان متفق القول به پرداخت نشدن حقوق و عدم رعایت حق و حقوقشان اعتراض دارند. واگذار شدن شرکت به بخش خصوصی نیز از دیگر اعتراضات آنان هست. آنان از مسئولین قصد دارند صدای اعتراضشان را بشنوند.

در ساعتی که کنار کارگران هستم، هیچ مسئولی میانشان حاضر نمی توان. چند شهروند عادی هم در میان تجمع کنندگان هستند و پلاکارد «ما هفت تپه ای هستیم» در دست گرفته اند: «ما کارگر هفت تپه نیستیم اما فرقی ندارد. کل شهر تحت اثرگذاری قرار می گیرد.»

»آنها علاوه بر این اشاره می کنند که همکارانشان در فولاد خوزستان هم به وضعشان اعتراض دارند. یکی از کارگران می گوید: «ما کارگران باید به یکدیگر کمک کنیم تا صدایمان شنیده گردد.»

»کارگران تجمع کننده مدام یکدیگر را به آرامش دعوت می کنند. آنان بیان می کنند وضع نامناسب ۶۰۰۰ کارگر این مجتمع برایشان راه حلی جز اعتراض نگذاشته. آنان پس از ساعتی تجمع مقابل فرمانداری، راهی بازار شهر می گردند تا همه شهر صدایشان را بشنوند و بعد هم در برابر دادگستری شهر شوش تجمع می کنند و دو مرتبه خواستار آزادی همکاران دربندشان می گردند.

مرد کارگر در بخش آبیاری شرکت هفت تپه کار می کند: «از نماینده های شهر و آقای فرماندار می خواهیم به حرفمان گوش دهند، نگاه کنند خواسته ما چیست. نیشکر هفت تپه کلی پتانسیل دارد و با اندکی توجه دو مرتبه رونق می گیرد.»

»کارگر دیگر، ساکن شهرک سلمان هست اما روزانه در تجمع ها حاضر می گردد. » می خواهم دو مرتبه شرکت دولتی گردد و هر بار برای گرفتن حقمان ملزم به اعتراض نشویم.»

»در میان معترضان، بازنشسته های شرکت هفت تپه را هم می بینم. یکی از آنان می گوید با وجود اینکه یک سال از بازنشستگی اش گذشته هنوز مسئولین شرکت حق و حقوقش را نداده اند.

حرکت اعتراضی روز گذشته کارگران هفت تپه تا نزدیکی ظهر ادامه یافت وخواسته کلیدی شان آزادی همکارانشان بود. آنان بیان می کنند امید دارند کارگران معترض بسیار زود آزاد گردند و مسئولین هم صدای اعتراضشان را بشنوند.

انتهای پیام