در حال حاضر حدود ۶۴ فضای آموزشی در استان در دست احداث است که از این‌ تعداد حدود ۵۶ فضا با مشارکت خیرین در دست ساخت است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام گفت: در سیل اخیر به حدود ۵۰ فضای آموزشی استان خسارت وارد شد.

🔹 محمدرضا حیدری ضمن بیان‌ مطلب فوق اظهار داشت: بیشترین فضاهای آموزشی دچار خسارت شده در شهرستان‌های سیروان و دره‌شهر است که در حال برنامه‌ریزی برای بازسازی و احداث آن‌ها در کمترین زمان هستیم.

🔹وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۴ فضای آموزشی در استان در دست احداث است که از این‌ تعداد حدود ۵۶ فضا با مشارکت خیر

⭕️خسارت سیل به ۵۰ فضای آموزشی استان

🔹مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام گفت: در سیل اخیر به حدود ۵۰ فضای آموزشی استان خسارت وارد شد.

🔹 محمدرضا حیدری ضمن بیان‌ مطلب فوق اظهار داشت: بیشترین فضاهای آموزشی دچار خسارت شده در شهرستان‌های سیروان و دره‌شهر است که در حال برنامه‌ریزی برای بازسازی و احداث آن‌ها در کمترین زمان هستیم.

🔹وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۴ فضای آموزشی در استان در دست احداث است که از این‌ تعداد حدود ۵۶ فضا با مشارکت خیرین در دست ساخت است.

 

  • نویسنده : فرشته رحیمیان