به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا- سرابندی در جلسه پیشگیری از قاچاق که با محوریت قاچاق دام برگزار شد، اضافه کرد: آن چه علت گرانی گوشت تا چند برابر نرخ ها شده هست، خارج شدن دام از مرزهای غربی کشور هست که استان در بروز این مشکل دخیل نبوده هست. سرابندی گفته بود: با […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا- سرابندی در جلسه پیشگیری از قاچاق که با محوریت قاچاق دام برگزار شد، اضافه کرد: آن چه علت گرانی گوشت تا چند برابر نرخ ها شده هست، خارج شدن دام از مرزهای غربی کشور هست که استان در بروز این مشکل دخیل نبوده هست.

سرابندی گفته بود: با پیگیری های انجام شده و با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان با مشارکت دام پزشکی و گمرک استان نخستین محموله دام هفته آینده از مرز کوهک به میزان ۵۰۰ رأس دام وارد استان می گردد که اثرگذاری

وی تصریح نمود: طبق برنامه ریزی انجام شده هر هفته کشتار دام و توزیع گوشت آن در استان و کشور تا کاهش کامل نرخ ها و برطرف مشکل کنونی ادامه خواهد داشت.

سرابندی اظهار کرد: برای پایین آوردن نرخ گوشت گوسفند توجه داریم از زابل دام وارد کنیم، گوشت منجمد نیز همچنان تهیه و توزیع می گردد.

مدیر کل دام پزشکی استان نیز اظهار کرد: مجوز خرید سه هزار رأس

حسینی اضافه کرد: ورود ۶ هزار رأس دام از پاکستان به ثبت دست یافته هست که بعد از انجام اقدامات گمرکی وارد استان می گردد.

وی گفته بود: ۵۰ هزار رأس دام سبک نیز از رومانی خریداری شده هست و از طریق بندر چابهار وارد می گردد، یک تقاضاکننده واردات دام از عمان هم اعلام آمادگی کرده هست که بعد از ارزیابی شرایط دام ها در آن کشور توسط کارشناسان و تأیید سالم بودن آن، خریداری و وارد استان می گردد.

وی اضافه کرد: دستگاه های نظارتی باید برای جلوگیری از هر گونه سو

انتهای پیام

دبیر: زهرا حبیب پور