ابوالفضل حسن بیگی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در بررسی از گفتگوها موخر ایران و طالبان، اظهار کرد: بالغ بر ۹۰ درصد خاک افغانستان در اختیار طالبان هست، از سوی دیگر  آمریکایی ها در منطقه در پی راه فراری می باشند چون پس از شکست پروژه داعش در سوریه و عراق هزینه بسیار هنگفتی […]

ابوالفضل حسن بیگی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در بررسی از گفتگوها موخر ایران و طالبان، اظهار کرد: بالغ بر ۹۰ درصد خاک افغانستان در اختیار طالبان هست، از سوی دیگر  آمریکایی ها در منطقه در پی راه فراری می باشند چون پس از شکست پروژه داعش در سوریه و عراق هزینه بسیار هنگفتی بر دوش ملت آمریکا با حضور نظامی در منطقه تحمیل گردید که افکار عمومی در داخل آمریکا انتقاداتی را بر دولت مطرح کردند، بنابراین ترامپ می خواهد دل مردم را به دست آورده و حتی برای این هدف توجهی به خواست هم حزبی های خود نکرد و اعلام نمود که می خواهد ارتش آمریکا را از افغانستان و سوریه خارج کند.

وی با اشاره به این که «داعش در عراق شکست خورده است» افزود: پس از این شکست ها مبحث تازه ای در افغانستان به وجود آمده هست به این مفهوم که قسمتی از طالبان مخالف مشارکت با آمریکا می باشند و قصد ندارند که آمریکا در منطقه حضور داشته باشد، بنابراین این عناصر آمادگی ملحق شدن به مقاومت  مقابل آمریکا را داشته چون کارکرد ارتش این کشور را در افغانستان نادرست و ناصواب می دانند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی، یادآور گردید: از سوی دیگر آمریکا قسمتی از داعش را به شمال شرق افغانستان جابه جا کرده که این عناصر ضد طالبان می باشند، بنابراین طالبان علاقمند هست که به معاهده بین ایران، روسیه، چین، پاکستان، افغانستان و هند ملحق شوند. این نشان می دهد که طالبان درحال تقسیم به دو دسته می باشند که یک دسته مخالف آمریکا و دسته دیگر قبول کننده آمریکا می باشند.

حسن بیگی توضیح داد: قسمتی از طالبان می دانند که آمریکا با خارج شدن از افغانستان می خواهد حکومت داعش را در این کشور بر پا کند. بنابراین برای مبارزه با آمریکا و حضور بیشتر از اندازه داعش قصد دارند عضو معاهده شش جانبه شده و مسیر مذاکره را از طریق ایران خواهند دید.

وی با اشاره به گفتگوها شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در افغانستان اظهار کرد: در این گفتگوها نیز طالبان ابراز علاقمندی کرده که خود را مقابل آمریکا و داعش قرار داده و با ایران مشارکت کنند. البته ایران هم در تمامی زمینه ها به نتیجه های خوبی دست یافته هست.

انتهای پیام