دهقانی:با توجه به اینکه کمیسیون های پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت اولین گام ورود به بهزیستی جهت دریافت خدمات مختلف می باشد بنابراین می بایست نهایت دقت بر تشخیص نوع و شدت معلولیت و انطباق سطح خدمات با نیازهای افراد دارای معلولیت در این کمیسون ها صورت پذیرد به گزارش خبرنما […]

 

 

دهقانی:با توجه به اینکه کمیسیون های پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت اولین گام ورود به بهزیستی جهت دریافت خدمات مختلف می باشد بنابراین می بایست نهایت دقت بر تشخیص نوع و شدت معلولیت و انطباق سطح خدمات با نیازهای افراد دارای معلولیت در این کمیسون ها صورت پذیرد

به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان دهقانی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه کمیسیون های پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت اولین گام  ورود به بهزیستی جهت دریافت خدمات مختلف می باشد بنابراین می بایست نهایت دقت بر تشخیص نوع و شدت معلولیت و انطباق سطح خدمات با نیازهای افراد دارای معلولیت دراین کمیسیون ها صورت پذیرد

وی تاکید نمود امسال تیم نظارت استانی جهت به حداقل رساندن ضریب خطا و بالابردن سطح تشخیص ها درکمیسیون های پزشکی راه اندازی گردید و اولین بازدید نظارتی ازکمیسیونهای پزشکی شهرستان تنگستان و بوشهر در سال جاری انجام شد.

دهقانی در خاتمه اظهار داشت: علی رغم بیماری کرونا  کمیسون های پزشکی –توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت در سطح شهرستان ها و استان با رعایت پروتکل های بهداشتی و نوبت دهی از قبل و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در استان بمنظور خدمت رسانی بموقع برگزار می گردد