فرمانده انتظامی استان از توقیف ۵دستگاه کانتینر پارچه قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنما؛سردار”عزیزاله ملکی” ،گفت:مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از تحرک قاچاقچیان کالا که به صورت سازمان یافته اقدام به قاچاق پارچه می کنند مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران حین کنترل لاین ترانزیتی خروجی از بندرعباس به پنج دستگاه تریلر مشکوک که پس از بررسی های اولیه مشخص شد کانتینرها که از محل اظهار نامه ترانزیت داخلی گمرک ترخیص شده بودند از نظر اسنادی و مطابقت آن با کالا نیاز به بررسی داشته که به همین منظور سریعا با مرجع قضائی هماهنگی و همه خودروها در ایست و بازرسی شهید میرزایی توقیف شدند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه صاحبان کالا از همان ابتدا قصد اظهار خلاف واقع و قاچاق کالا از گمرک مقصد را داشته اندکه سوء نیت آنان برای مأموران آشکار شد، تصریح کرد:دربررسی های بعمل آمده و نتیجه آزمایشگاه، پارچه های موجود می بایست در تعرفه هایی گرانتر از تعرفه هایی که در اظهار نامه ثبت شده قرار می گرفته است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: با بررسی های بعمل آمده از اسناد و مدارک از جمله فاکتور و لیست تهیه شده از کالا مشخص شد پارچه های اظهاری شامل ۱۵۳ هزار متر از نوع pvc بوده که طبق بررسی ۱۳۵ هزار متر پارچه در کانتینر ها موجود و حدود ۱۸ هزار متر اختلاف نوع پارچه وجود داشته که بجای آن پارچه هایی با ارزش دلاری بالاتری وارد شده است.

سردار ملکی اذعان داشت: همچنین طبق بررسی و اسناد ارائه شده به گمرک نیز مشخص شد، ۵۲ هزار یارد اختلاف متراژ وجود دارد وعلاوه بر پارچه هایی که از کشور سازنده وجود داشته پارچه هایی از سایر کشوها نیز در این محموله موجود می باشد که در اسناد و مدارک گمرک قید نگردیده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: ارزش محموله مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار دارد.

انتشاردهنده: آرزو محمدی