دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوشهر عنوان کرد: اختصاص مبلغ ۴۸۹ میلیارد تومان اعتبار جهت تسهیلات به مشاغل و اصناف آسیب دیده از کرونا داریوش زراعت گر دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوشهر در جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در راستای مساعدت دولت و سیستم بانکی […]

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوشهر عنوان کرد: اختصاص مبلغ ۴۸۹ میلیارد تومان اعتبار جهت تسهیلات به مشاغل و اصناف آسیب دیده از کرونا
داریوش زراعت گر دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوشهر در جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در راستای مساعدت دولت و سیستم بانکی به مشاغل و کسب و کار های آسیب دیده از کرونا مقرر گردید مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان و کسب و کار های آسیب دیده که شامل که شامل رسته های ۱۴ گانه اعلامی از سوی دولت می باشد پرداخت گردد که از این مبلغ سهم استان بوشهر ۴۸۹ میلیارد تومان می باشد که توسط سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
تسهیلات مزبور با نرخ ۱۲٪ بوده و مدت بازپرداخت آن با احتساب دوران تنفس ۲۴ ماهه می باشد متقاضیان بایستی در سامانه کارا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نام نمایند.
وی گفت: تسهیلات مزبور تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در قبال ضمانت فرد متقاضی و اشخاص ثالث و برای مبالغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان در قبال وثایق معتبر انجام پذیر خواهد بود.