مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای قریب به ۵۳۵ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان جم خبر داد. به گزارش  خبرنما به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت :  با اجرای این میزان شبکه گذاری ، ضریب نفوذ گازرسانی در بخش شهری به […]

 

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای قریب به ۵۳۵ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان جم خبر داد.

به گزارش  خبرنما به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت :  با اجرای این میزان شبکه گذاری ، ضریب نفوذ گازرسانی در بخش شهری به ۱۰۰ درصد و در بخش روستایی این شهرستان به۹۹ درصد رسیده است.

وی گفت: از مجموع ۵۳۵ کیلومتر شبکه گذاری گاز در شهرستان جم ۲۲۲ کیلومتر در شهر ها و ۳۱۳ کیلومتر در روستا ها می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر یادآور شد: در حال حاضر دورترین روستاهای شهرستان جم نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که تحقق این امر موجب گردیده این شهرستان در زمینه ارائه خدمات گازرسانی به مردم ، یکی از شهرستان های پیشروی استان محسوب می گردد.

رحمانی در ادامه افزود: تا به امروز  ۱۴۶۹۵ انشعاب در شهرستان جم نصب شده است که از این میزان، ۵۵۴۶  انشعاب در شهر ها و ۹۱۴۹ مشترک در روستا های شهرستان نصب شده است .

وی اشاره ای نیز به اقدامات انجام شده در زمینه ی گازرسانی به صنایع نمود و افزود : تامین گازِ واحدها و بخش های صنعتی موجود در شهرستان جم با عنایت به اهمیت گازرسانی به بخش‌های تولیدی از اولویت‌های مهم تعریف شده  می باشد که در همین رابطه گازرسانی به ۱۸ مشترک صنعتی در این شهرستان اجرا شده است.

رحمانی در پایان گفت: ۲۳۱۶۵ مشترک در شهرستان جم  از گاز طبیعی بهرمند می باشند که ۱۰۸۴۷ مشترک در شهرها و ۱۲۳۱۸ مشترک در روستا ها از گاز استفاده می کنند .