به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا مسابقات دوومیدانی ورزش کارگری استان چهارشنبه شب با حضور یکصد شرکت کننده در اهواز برگزار شد که در نهایت تیم ماهشهر با ۳۶ امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص داد. این پیکارها که حکم اعزام به مسابقات کشوری را داشت در هفت ماده و با حضور […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا مسابقات دوومیدانی ورزش کارگری استان چهارشنبه شب با حضور یکصد شرکت کننده در اهواز برگزار شد که در نهایت تیم ماهشهر با ۳۶ امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص داد.

این پیکارها که حکم اعزام به مسابقات کشوری را داشت در هفت ماده و با حضور ورزشکارانی از سراسر استان برگزار شد که تیم های گتوند و اهواز با ۳۲ و ۳۰ امتیاز مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

نتایج انفرادی مسابقات به شرح ذیل است:

دو ۱۰۰ متر
نفر اول : عباس کرملا (ماهشهر)
نفر دوم : محمد رحیمی (گتوند)
نفر سوم : به حد نصاب نرسید

دو ۲۰۰ متر
نفر اول : رضا سیاحی (اهواز)
نفر دوم : امیر جلوایی (خرمشهر)
نفر سوم :سهیل حیدری (ماهشهر)

دو ۴۰۰ متر
نفر اول : محمدحسین دیلمی (ماهشهر)
نفر دوم : کوروش ناصری (گتوند)
نفر سوم: خلیل زنگولی (ماهشهر)

دو ۸۰۰ متر 

نفر اول : عباس امیری کیا (گتوند)
نفر دوم : عباس میاحی (خرمشهر)
نفر سوم : هادی آلبوغبیش (ماهشهر)

دو ۳۰۰۰ متر
نفر اول : احمد کرملاچعب (گتوند)
نفر دوم: سجاد شهبازی (باغملک)
نفر سوم : حسینی (اهواز)

پرش طول:

نفر اول : علیرضا خالدی (خرمشهر)
نفر دوم : امیر مسعودیان (خرمشهر)
نفر سوم : صادق سیاحی (سوسنگرد)

پرتاب نیزه 
نفر اول : هاشم صالحی فرد (ماهشهر)
نفر دوم : میثم نظرزاده (گتوند)
نفر سوم : مسعود توسلیان (خرمشهر)

پرتاب وزنه 

نفر اول : سلیم دغاغله از اهواز
نفر دوم : غلامرضا مموی ماهشهر
نفر سوم : حسن طاهرزاده ماهشهر