برای نخستین بار در کشور در اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جدول ارزش غذایی برای هرکدام از غذاهای پخت شده به دانشجویان ارائه می گردد.

به پزارش خبرنما،رئیس اداره تغذیه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این جدول شامل اطلاعات مفیدی در رابطه با میزان کالری، کربوهیدرات، پروتئین و چربی غذای توزیع شده می باشد.

رضا سهرابی گفت: این جدول به دانشجویان این امکان را می دهد تا از میزان کالری دریافتی خود در صورت مصرف غذا مطلع کردند و در صورت لزوم مقدار مورد نیاز خود را استفاده نمایند.

سهرابی افزود: همچنین دانشجویان با مقایسه ارزش غذایی هر کدام از غذاها این امکان را خواهند داشت که غذای مناسب خود را انتخاب نمایند.

در این جدول همچنین مقدار متوسط انرژی مورد نیاز هر فرد ارائه گردیده است.