همزمان با فرارسیدن هفته بهزیستی سه مرکز غیردولتی، توانبخشی و حمایتی در بندرعباس با حضور دکتر میرزاد سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و جمعی از مسئولان استان و این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنما؛این طرح ها شامل مرکز آموزشی، توانبخشی، اقامتی ضایعه نخاعی، نخستین مرکز حمایتی خانه امن زنان بدسرپرست و خشونت دیده و مرکز نگهداری و حمایتی کودکان کار است که توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت ایجاد شده اند.