به گزارش خبرنما به نقل از  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان محبوبه دهقانی مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضور در برنامه یه خونه یه دریا از سیمای استانی مرکز بوشهرضمن اشاره به اینکه هر کدام از ما بعنوان یک انسان دوست داریم چگونه با ما برخورد شود؟ گفت: افراد دارای معلولیت […]

 

به گزارش خبرنما به نقل از  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان محبوبه دهقانی مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضور در برنامه یه خونه یه دریا از سیمای استانی مرکز بوشهرضمن اشاره به اینکه هر کدام از ما بعنوان یک انسان دوست داریم چگونه با ما برخورد شود؟ گفت: افراد دارای معلولیت نیازی به ترحم و دلسوزی ندارند و می بایست با احترام و محبت با آنها رفتار شود

معاون توانبخشی بهزیستی استان  فراهم ساختن امکان و تداوم حضور معلولین در جامعه، تاکید بر حفظ موقعیت و جایگاه آنها در خانواده، تامین حداقل نیازهای اساسی را از اهداف سازمان بهزیستی عنوان کرد واظهار داشت:  درتمامی برنامه های سازمان تلاش می‌شود تا افراد معلول همانند سایر آحاد جامعه به نیازهای فردی و اجتماعی خویش دست یابند و خدمات مورد نیاز خود را در زمینه آموزش، توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی، اشتغال، وسایل کمک توانبخشی و… دریافت نمایند