قیمت‌محصولات لبنی در حالی افزایش روزانه را تجربه می‌کند که هیچ ارگان و مسئولی پاسخگو به این لجام گسیختگی قیمت‌ها نیست و عملا بازار بدون صاحب رها شده است.      

قیمت‌محصولات لبنی در حالی افزایش روزانه را تجربه می‌کند که هیچ ارگان و مسئولی پاسخگو به این لجام گسیختگی قیمت‌ها نیست و عملا بازار بدون صاحب رها شده است.   ادامه افزایش قیمت محصولات لبنی در ۲۴ ساعت+ عکس