موشک ساترن-۵ که بر روی آن آپولو-۱۷ انتصاب شده بود از ۸ اوت به سکوی پرت حمل شد و ظاهراً همه چیز بر وفق مراد بود اما چند اشکال کوچک در امکانات آن بوجود آمد که منتج به تعویق پرت شد. اما آخرین مشکل آشکار شد داده های رایانه سفینه اشتباه بوده و مخزن سوخت […]

موشک ساترن-۵ که بر روی آن آپولو-۱۷ انتصاب شده بود از ۸ اوت به سکوی پرت حمل شد و ظاهراً همه چیز بر وفق مراد بود اما چند اشکال کوچک در امکانات آن بوجود آمد که منتج به تعویق پرت شد. اما آخرین مشکل آشکار شد داده های رایانه سفینه اشتباه بوده و مخزن سوخت اشکالی ندارد به همین سبب فرمان پرت صادر شد.

سرنشینان این ناو عبارت بودند از: یوجین سرنان، هاریسون  اشمیت، رونالد ایوانز.

فضانوردان بر طبق برنامه حدس شده در روز ۱۹ دسامبر ۱۹۷۲ به ماه رسیدند و بعد از قرار گرفتن در مدار مد نظر، سرنان و اشمیت به درون مه نشین رفته، در دوازدهمین گردش به دور ماه آن را از سفینه کلیدی جدا کردند.

دو مه نورد مدتی را در ناو خود به عکسبرداری از محل فرود در ارتفاع بالا پرداخته و سه ساعت بعد از جدا شدن از سفینه کلیدی در ساعت ۱۹ و ۵۵ دقیقه روز ۱۱ دسامبر مه نشین را در ۲۰۰ متری محل حدس شده، بین کوه های تایروس و دره لیترو، در لبه دریای آرامش بر سطح ماه فرود آوردند.

وجود اشمیت به عنوان یک دانشمند زمین شناس در این گروه، به ناسا امکان داد که نمونه های با ارزشی از خاک و سنگ ماه به زمین آورده گردد. آنها جمعاً بیشتر از ۱۱۳ کیلوگرم از خاک و سنگ ماه را با خود به زمین آوردند. سرنان و اشمیت با خودرو مه نورد، ۳۶ کیلومتر رانندگی و از چندین نقطه نمونه تألیف کردند.

فضانوردان با یک مته سوراخی به عمق ۵۴/۲ متر را بوجود آوردند و نمونه هایی از این عمق را تهیه کردند. منطقه فرود در جریان پرواز آپولو-۱۵ انتخاب شد زیرا عکس ها برداشته شده توسط آلفرد وردن مخروطی شکل هایی را در سطح ماه نشان می داد که شبیه آتشفشان های زمینی بود.

آنها جمعاً ۷۵ ساعت در ماه اقامت داشتند و طی سه خارج شدن از سفینه مه نشین، ۲۲ ساعت را در ماه راهپیمایی و رانندگی کردند. راهپیمایی اول- در روز ۱۱ دسامبر  1972 به مدت ۷ ساعت و ۱۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه، راهپیمایی دوم-  در روز ۱۲  دسامبر  1972 به مدت ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه و راهپیمایی سوم-  در روز ۱۳  دسامبر  1972 به مدت ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۸ ثانیه.

در انتهاء ماموریت، اشمیت و سرنان به مه نشین برگشته و در ساعت ۲۲:۵۴:۳۷ روز ۱۴ دسامبر  1972 (بوقت گرینویچ) راهی مدار ماه گردیدند تا به همکار دیگرشان ملحق شوند که در آنجا حضور دارد. سرنان آخرین فضانورد آپولو بود که ماه را ترک اظهار کرد.

بعد از اتمام ماموریت، سرنان و اشمیت و نمونه ها با مه نشین به مدار ماه آمده و در پی وصل شدن آن با سفینه کلیدی، مه نشین را رها کرده و در روز ۱۷ دسامبر راهی زمین گردیدند.

در راه برگشت، ایوانز مشابه همکارانش در دو عزیمت قبلی، وقتی که سفینه در ۲۹۰ هزار کیلومتری زمین بود، به یک راهپیمایی فضایی دست زد که ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه طول کشید.

وسایلی که بر ماه گذاشته شد تا یک اکتبر ۱۹۷۷ اطلاعات به زمین ارسال می کرد. ماموریت آپولو-۱۷ مدت ۱۲ روز و ۱۳ ساعت و ۵۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه طول کشید و با فرود در ۳۰۰ کیلومتری شرق پاگوپاگو در اقیانوس اطلس به فاصله۸/۱ کیلومتری از محل حدس شده انتهاء یافت. با برگشت آپولو۱۷ به زمین پرونده طرح ۲۴ میلیارد دلاری عزیمت آدم به ماه بسته شد.

جواب به یک سؤال تکراری: به چه سبب عزیمت به ماه ادامه نیافت؟

با شروع عصر فضا، بین دو ابرقدرت فضایی آن دوران، مسابقه ای برای رسیدن به ماه شروع نمودند. سر انجام با فرود مه نشین ناو اپولو-۱۱ و گام نهادن نیل آرمسترانگ بر ماه، این مسابقه به سود آمریکا تمام شد. گمان کنید در یک مسابقه دو، پیروز مسابقه، همچنان به دویدن پرشتاب دنبال کند. مسابقه عزیمت به ماه هم به انتهاء دست یافته بود. در ادامه برنامه آپولو، تب و تاب این مسابقه به مقداری کم شد که حتی خبر ها عزیمت آپولوها بتدریج از خبر اول رسانه ها، به صفحات لایی و تیترهای تقریبا کوچک رسید. از طرف دیگر گروه های بسیاری از مردم آمریکا معتقد گردیدند که هزینه سنگین عزیمت به ماه، دور ریختن سرمایه کشور هست و در زمان پرت سفینه ها مکررا راهپیمایی اعتراض آمیز ترتیب می دادند و در نهایت دولت آمریکا وادار شد نه فقط به فکر گسترش کار در ماه نیفتد که سه پرواز آخری آپولو را هم کنسل کند.

انتهای پیام